Na co zwrócić uwagę, nim wykupimy ubezpieczenie turystyczne?

Sporty ekstremalne - salto na snowboardzie.

Ubezpieczenie turystyczne jest niezbędne, gdy wybieramy się w podróż zagraniczną na wczasy, czy też w celach służbowych. Koszty leczenia, transportu do placówki medycznej, zabiegów ambulatoryjnych,akcji poszukiwawczych i pobytu w szpitalu są ogromne.

Poza ubezpieczeniem NNW (Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku), OC (Odpowiedzialności Cywilnej), możemy też wybrać dodatkowe opcje, jak: ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, leczenie stomatologiczne w razie nagłych przypadków itd.

Koszty leczenia różnią się w zależności od kraju. Warto, więc zwrócić uwagę, aby dokładnie wykalkulować ewentualną kwotę pokrycia.

Grupowe skoki spadochronowe.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przede wszystkim należy przeczytać ogólne warunki umowy, aby zaznajomić się z sytuacjami, w jakich ubezpieczenie może nie zostać wypłacone.

Warto pamiętać, iż w momencie, gdy nasz bagaż zaginie przez nasze własne zaniedbanie, nie możemy liczyć , że ubezpieczenie pokryje poniesione straty. Bagaż należy powierzać wyłącznie zawodowemu przewoźnikowi, na lotnisku należy pozostawiać go w przechowalniach.

Nie należy dopuszczać się uprawiania sportów pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.  Podczas jazdy na nartach nie wolno wykraczać poza określone granice stoków narciarskich.
Obecnie istnieje ubezpieczenie od ryzyka amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych, np. windsurfingu.

Skoki na bungy w zatykających dech w piersiach przestworzach.
Zanim podpiszemy umowę z agencją ubezpieczeniową, powinniśmy przede wszystkim dokładnie i wnikliwie przeczytać ogólne warunki, a w razie wszelkich niepewności poradzić się pracownika biura.

 

Na co zwrócić uwagę, nim wykupimy ubezpieczenie turystyczne? 4.50/5 (90.00%) oceniono 4 razy